زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ژوئن 3

جوانی دانه یا اکنه

اکنه یا جوانی دانه مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی ظهری بوجود مییاید.

مرض بیشتر درسنین 14 الی 25 سالگی دیده شده مرض بیشتر نزد افرادی دیده میشود که دارای جلد چرب میباشند البته مرض طوری آغاز میگردد که ابتدا قنات غدوات که سبب تولید چربی سطح جلد میگردد بسته شده سبب میگردد تا چربی تولید شده توسط غده خارج نگردیده و در داخل غده تراکم نماید که سبب بو جود ادمدن دانه های با سر سفید میگردد دربعضی حالات دهنه غده چربی در اثر فشار که از سبب تراکم شحم در داخل غده باز گردیده وبشکل دانه ی سر سیاه دیده نشده درحالیکه در موارد دیگر دهنه غده باز نگردیده و سبب میشود تا شحم بیشتر در داخل غده تراکم نموده که این تراکم شحم محیط مناسب برای نشونمای باکتریها بوده و نشونمای باکتریها سبب میگردد تا دانه ها بزرگتر گردیده و التهاب در آن بوجود آید که در این حالت دانه برنگ سرخ دیده شده و بزرگتر از دانه های سر سیاه میباشد در مراحل پیشرفته دانه های بزرگ که مملو از قیح یا چرک میباشد بوجود مییاید که در نهایت دانه ها توسط مریض و یا بصورت خودبخودی پاره گردیده و تخلیه میگردد البته بقایای مرض بشکل لکه های قهویی رنگ دیده شده و در حالات شدید سبب بوجود آمدن کیلویید میگردد که عبارت از برجستگی سختی میباشد که در جای دانه های بزرگ قبلی بوجود آمده و به تدریج بزرگ میگردد وسبب خرابی در شکل صورت میگردد.

فکتور های که سبب تشدید جوانی دانه میگردد عبارت اند از تشویشهای روحی روانی، چرب نمودن روی و موی و استفاده از مواد ارایشی جوانی دانه زا میباشد در بسیاری از موارد بعضی از غذا ها نیز سبب تشدید مرض میگردد اما این نکته تا حال تثبیت نگردیده است بعضی مریضان از تشدید دانه های شانرا با اخذ غذا های خاص مرتبط میدانند از اینرو کفته میشود که بهتر است مریضان از غذا های که سبب تشدید مرض شان میگردد پرهیز نمایند.
جوانی دانه از دیگاه عوام

Ø میگویند جوانی دانه بعد از عروسی از بین میرود؟

البته در این مورد باید گفته شود که عمل عروسی هیچ تاثیری بالای جوانی دانه ندارد اما سن عروسی که آکثرآ در زمانی که مرض جوانی دانه به طرف بهبودی میرود تاثیر اصلی داشته و اینکه عروسی سبب بهبود مرض گردد هیچ دلیل علمی ندارد.

Ø میگویند تداوی موثر برای جوانی دانه وجود ندارد؟

جوانی دانه مرضیست که بصورت قطعی قابل تداوی بوده اما مرض باید به مدت طولانیتری تداوی گردد که اکثرآ این مدت را شش ماه ذکر مینمایند اما در بعضی موارد این مدت بیشتر از شش ماه و حتی دوسال ذکر گردیده است قابل یادآوریست که مریضان در هنگامی که تحت درمان قرار دارند و بعد از قطع تداوی باید از فکتور های تشدید کننده مرض که توسط داکتر معالج شان برایشان تذکر گردیده ویا خودشان دریافته اند باید خوداری نمایند. البته قابل یادآوریست که کوریکه قبلآ ذکر گردید جوانی دانه مرضیست که در صورت عدم تداوی نیز بعد از مدتی شفایاب میگردد اما تداوی به منظور جلوگیری از بقایای مرض که عبارت از لکه های جلدی، ندبات فرورفته و حتی برجسته جلدی و بالاخره بدشکلی باید حتمآ صورت گیرد

چه باید کرد

ü روی خود را حد اقل دوبار در روز با آب شیر گرم بشویید

ü از غذا های که سبب تشدید مرض شما میگردد اجتناب نمایید.

ü کوشش کنید تا راحت زندگی نمایید تشویش سبب تشدید مرض شما میگردد.

چه نباید کرد

Ø روی و موی خود را با روغن چرب ننمایید.

Ø دانه ها را فشار ندهید.

Ø از استفاده مواد ارایشی جوانی دانه زا اجتناب نمایید ( مواد آرایشی که سبب تشدید مرض تان میگردد)

Ø خود سرانه و بدون مشوره داکتر از هیچ دوا استفاده ننمایید بعضی دوا ها ممکن در شروع سبب بهتر شدن جوانی دانه گردد اما در نهایت با قطع دوا و یا با استفاده طولانی مدت این دواها مرض شما شدید تر گردیده و ممکن سبب بروز عوارض وخیم گردد.
در جریان تداوی مواجه شدن با آفتاب را به حد اقل برسانید

collage_20140727130713581_20140727131028061_20140801174006312_20140801175209922

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment