زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

نوامبر 22

ضد افتاب فزیکی / کیمیاوی

ضد آفتاب ها نظر به شیو محافظت جلد از شعاع افتاب به دسته های کیمیاوی و فزیکی طبقه بندی گردیده اند طوریکه ضد آفتاب های فزیکی که از موادی چون تیتانیوم دای اکسید و زینک اکساید ساخته شده و با قرار گرفتن در سطح جلد یک مانعه یی را میسازند که از نفوذ شعاع آفتاب به جلد جلوگیری مینمایند و شعاع وارده دوباره انعکاس یافته و توسط جلد جذب نمیگردند اینها اکثرا چون حاوی ذرات بزرگتر میباشند قابل دید بوده . بشکل سفید رنگ در سطح جلد قابل دید میباشد اگر چه درین اواخر اشکال میکرونیز این ضد آفتاب های نیز ساخته شده که دارای ذرات کوچکتر میباشد و ادعا میشود که کمتر قابل دید اند اما بازهم  استعمال ان  اکثرا برای مردها قابل قبول نمیباشد اینها اکثرا بنام سن بلاک یاد میگردند.
و میتواند جلد را از هردو نوع شعاع التراویولیت آ و بی محافظت نماید و سبب حساسیت های جلدی نمیگردد. پس برای جلد های حساس بهتر است اما چون اکثرا سبب تشدید جوانی دانه میگردند  کسانی جوانی دانه دارند نباید ازین نوع سن بلاکها استفاده نمایند. دفعتآ بعد از استفاده سبب محافظت جلد از شعاع آفتاب میگردند.
ضد آفتابهای کیمیاوی در جلد جذب گردیده و سبب جذب شعاع وراد به جلد گردیده  و یا به عباره دیگر آنرا فلتر نموده و جلد را از مضرات شعاع ماورای بنفش آفتاب محافظت مینماید. چون بخوبی جذب میگردد در نواحی که استفاده میگردد قابل دید نبوده و اشکال غیر روغنی یا oil free آن سبب تشدید جوانی دانه نمیگردد ولی معذرت عمده آنها ایجاد حساسیت در تعداد کمی از مصرف کنندهای آن میباشد. اینهای دارای مرکبات کیمیاوی چون Octylcrylene Avobenzone  ،  Octinoxate ، Octisalate و  Oxybenzone میباشند. یک تعداد ازین ضد آفتاب تنها شعاع ماورای بنفش  A  را فلتر نموده ولی درین اواخر ضد آفتابهای که قادر به فلتر نمودن هردو شعاع ماورای بنفش  A  و B  باشند نیز ساخته شده است. اینها حد اقل 20 دقیقه قبل از مواجه شدن به شعاع آفتاب باید استعمال شده تا بخوبی توسط جلد جذب گردیده و بتوانند جلد را از شعاع آفتاب محافظت نمایند.
یک تعداد ضد آفتاب های وجود دارد که حاوی هردو نوع مواد بوده و میتوانند بشکل فزیکی و کیمیاوی جلد را از شعاع آفتاب محافظه نمایند.  
پس برای کسانی که میخواهند از ضد آفتاب بجای میکاپ استفاده نمایند   و کسانی که جلد حساس دارند ضد آفتابهای فزیکی انتخاب خوب خواهد بود این سن بلاکها در بازار بنام  Zinc oxide Oint.   قابل دریافت میباشد
برای کسانی که مصاب جوانی دانه اند و یا نمیخواهد ضد آفتاب در جلد شان قابل مشاهده باشد ضدآفتابهای کیمیاوی انتخاب درست خواهد بود. مثال های خوب این ضد آفتابها  عبارت اند از :
       suncure 30,   برای جلد های جلد های چرب و مصاب جوانی دانه
   suncure 40   برای جلد های خشک
Sensitelial SPF 50   برای جلد های نارمل  البته شکل میکاپ دار یا  tinted آن نیز وجود دارد که ضد آفتاب فزیکی میباشد
 Sensitelial SPF 30برای جلد های نارمل  البته شکل میکاپ دار یا  tinted آن نیز
وجود دارد.

داکتر محمد عارف عابد

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی دیپلوم تخصص جلدی در انستیتوت جلدی ( تایلند ) عضو انجمن متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

No comments yet.

Add a comment