زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

درباره

داکتر محمد عارف عابد متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در سال ۱۳۷۸ از آنجا فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در سرویس جلدی و زهروی شفاخانه عاجل ابن سینا گردید درجریان پروگرام تخصص درسال 1384با استفاده از بورس تحصیلی که توسط جایکا تمویل میگردید بعد از انتخاب از طریق رقابت آزاد عازم کشور تایلند و شهر بنگاک گردیده و مدت یک سال در انستیتوت امراض جلدی آن شهر در جمع 29 دوکتوران جلدی از کشورهای مختلف به کسب علم جلدی پرداخته و در سال 1385 دوباره به وطن مراجعه نموده و جهت خدمت بیشتر به هموطنان به تداوی مریضان جلدی پرداخت در سال 1386 پروگرام تخصص را تکمیل و بعد از دفاع مونوگراف با اخذ 100 نمره حیث متخصص جلدی وزهروی به جامعه تقدیم گردید در سال 1388 با دوکتور غلام جیلانی نقشبندزاده که خود متخصص امراض جلدی و زهروی بوده و در سال 1387 در انستیتوت امراض جلدی تایلند تحصیل نموده بود به ایجاد نخستین شفاخانه جلدی و زیبایی در افغانستان و در شهر کابل اقدام نمودند که بعد از طی مراحل رسمی در سال 1389 شفاخانه جلدی و زیبایی روز را رسمآ افتتاح نمودند. 

ایشان در کنفرانس های زیادی جلدی و زیبایی در کشورهای هندوستان و پاکستان اشتراک نموده و در بخش های لیزر درمانی، مزوتراپی، زرق بوتاکس، زرق فیلرو فیس لفت کورسهای بین المللی را تعقیب نموده است. 

خدمات ما:

CIT

داکتر محمد عارف عابد متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در سال ۱۳۷۸ از آنجا فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در سرویس جلدی و […]

پی آر پی

داکتر محمد عارف عابد متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در سال ۱۳۷۸ از آنجا فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در سرویس جلدی و […]
لیزر درمانی

لیزر درمانی

داکتر محمد عارف عابد متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در سال ۱۳۷۸ از آنجا فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در سرویس جلدی و […]
زرق بوتاکس

زرق بوتاکس

تمام امکانات ما را ببینید
0766005356


...or fill in the form on our Appointments page:

FILL IN THE FORM