زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

مارس 11

چطور جوانی دانه خود را کنترول کنیم؟

جوانی دانه گاهی شدید و گاهی خفیف میباشد اما عوامل که سبب شدید شدن جوانی دانه میگردد درین بحث تشریح شده است.

سپتامبر 30

چه کنیم تا بعد از تداوی جوانی دانه ما دوباره عود نکند؟

چه کنیم تا بعد از تداوی جوانی دانه ما دوباره عود نکند؟

وقتی شما جوانه دانه خود را تداوی نمودید و جوانی دانه کاملا از بین رفت شما نیاز به مراقبت جلد دارید تا دوباره مصاب جوانی دانه نگردید. اما کدام مراقبت های جلد؟
مراقبت های جلد بعد از بهبود جوانی دانه

ژوئن 3

جوانی دانه یا اکنه

http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2013/06/acne1421-25287-2529.jpg?resize=150%2C150جوانی دانه یا اکنه

اکنه یا جوانی دانه مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی ظهری بوجود مییاید.