زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ژانویه 19

خطوط کشش (پارگی جلدی) یا Stretch marks

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-stretch-mark-cream-men.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-stretch-mark-cream-men.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-stretch-mark-cream-men.jpgخطوط کشش (پارگی جلدی) یا Stretch marks

خطوط کشش یا پارگی تحت ا لجلدی یا stretch  marks که اصطلاح طبی آن striae میباشد خطوط جلدی به رنگهای سرخ، بنفش یا سفید میباشند رنگ آنها نشاندهنده مدت ایجاد آنها بوده طوری در شروع سرخ بعد بنفش و در اخیر سفیدتر از زنگ جلد یا همرنگ جلد میگردند و زمانی ایجاد میگردند که جلد […]