زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

سپتامبر 24

چرا مژه ها می ریزند؟

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/08/wpid-1m7wtodu4ecs_iboyv0rzazih80huqs4mar8hzimwdxbnwggi2sjd9mzjtsfju5mthige1n7fhlrvnzgms0mci5eef2bp3bswqp2oti4zxl7qaorodygoqw568-h259-nc.jpeg.jpegچرا مژه ها می ریزند؟

1.     ریزش مژه ها بصورت روزانه یک پدیده نارمل بوده و همانطوری که موی سر بصورت روزانه میریزد مژه ها نیز بصورت نارمل روزانه یک تا دو عدد میریزد و علت آن استراحت پیاز مژه میباشد فولیکولها یا پیازهای مژه دارای مراحل دورانی  فعالیت دوماه , دوره انتقالی 2 هفته یی و استراحت چهار تا […]