زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

آگوست 21

Pityriasis alba لکه های سفید خشک

http://i0.wp.com/www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/08/wpid-unnamed-1.gif.gif?resize=150%2C150Pityriasis alba لکه های سفید خشک

اکثرا شما شاید اطفالی را که داری لکه های سفید همراه با خشکی و پوستک شدن اند دیده باشید این حالت بنام pityriasis alba یاد شده و درافغانستان اکثرا بنام خشکی روی یاد میگردد. این حالت بیشتر در اطفال بین 3 تا 13 ساله دیده میشود در بهار و تابستان بیشتر میگردد تقریبا وقوعات انرا […]