زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

جولای 4

آیا لکه های صورت را میتوان با لیزر تداوی نمود؟

بلی اشکال خاصی از لکه های صورت را میتوان با لیزر تداوی نمود اما همه لکه ها را نه لکه هایی را که میتوان با لیزر تداوی نمود عبارتند از مگسک یا کنجتک، لکه های که بعد التهاب جلدی بمیان میاید و لکه های جوانی دانه میباشد . اما بخاطر داشته باشید تداوی لکه های […]

ژوئن 4

لکه های روی صورت یا کلاسما

ملاسما (melasma) یا لکه روی: ملاسما یکی از اشکال شایع لکه های جلدی صورت یا روی میباشد که نزد مردها و خانمها بیشتر در سنین جوانی دیده میشود ولی وقوع آن نزد خانما بیشتر از آقایام میباشد عواملی که سبب بوجود آمدن چنین لکه ها میگردد قرار ذیل میباشد:  در یک تعداد واقعات علت […]

ژوئن 2

لکه های مگسگ روی

کنجتک یا مگسگ ( نسکک) یک اصطلاح عام است که عبارت از بوجود آمدن لکه ها کوچک متعدد در روی , دست ها و دیگر نواحی میباشد اما از نظر متخصصین جلدی و سبب بوجود امدن به دوگونه میباشد: 1. افلید یا فرکل: لکه های کوچک و نصواری یا قهوه یی رنگ میباشد که نزد […]