زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ژوئن 6

وقایه از مو خوره 

دو تا شدن نهایت مو ها بنام موخوره یاد میگردد در یم حالت نوک مو ها دو و یا چند پارچه میگردد.