زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

فوریه 20

سفید شدن قبل از وقت موها؟

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/02/wpid-how-to-avoid-premature-canities1.jpgسفید شدن قبل از وقت موها؟

مو های ماش و برنج، سفید شدن مو یا خاکستری شدن مو هرنامی که شما بگذارید  سفید شدن موی نزد همه اشخاص در یکی از مراحل زندگی بوقوع میپیوندد. اما اینکه چرا بعضی اشخاص  در سن 20 سالگی و یا قبل از آن موهای شان سفید میگردد در حالیکه عده دیگر در 50 سالگی هم […]