زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ژانویه 14

کدام اشخاص برای کاشت مو مساعد اند؟

میتود FUE که در شفاخانه جلدی آروین صورت میگیرد یکی از میتود های کاشت موفق مو میباشد. که توسط متخصصین ورزیده داخلی و خارجی صورت میگیرد معلومات بیشتر در لینک !