زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

سپتامبر 1

چگونه از مهمترین عامل پیری زودرس جلد جلوگیری کنیم؟

​تحقیقات نشان داده است که گلایکیشن یکی از اسباب مهم پیری جلد میباشد گلایکیشن یک عکس العمل کیمیاوی است که از سبب اخذ مقدار بیشتر شکر بوجود میآید همچنان معروض شدن به شعاع آفتاب و ایجاد رادیکال های آزاد نیز در پیری جلد سهیم میباشند.  درصورت خوردن زیاد شکر گلوکوز با رشته های کولاژن الاستیک […]

ژانویه 2

عوامل پیری جلد و وقایه از آن

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/01/wpid-screenshot_2015-01-02-22-31-28.jpgعوامل پیری جلد و وقایه از آن

متخصصین جلدی باین عقیده اند که استعمال روزانه کریمهای ضد آفتاب میتواند از پیری زود رس جلد محافظت کند. عوامل مختلف  سبب پیری جلد میگردد یک تعداد این حالات غیر قابل اجتناب بوده و ما نمیتوانیم هیچ کاری با آن کنیم اما یک تعداد حالات را میتوان کنترول نموده و از پیری زودرس جلد در […]